O nás

 

Klub Kardiakov bol založený v roku 1999, zakladateľmi boli Ing. Stanek Ivan a Zvolenský Gabriel. Členovia výboru Buchelová Anna, Pluhárová Ružena. V prvom roku sme prijali 32 členov.

História:
1999 získanie právnej subjektivity založením účtu v Slovenskej sporiteľni

2000 začali sme vydávať „Okresný spravodaj Klubu Kardiakov (buletin), obsahoval rôzne rady od lekárov, turistické trasy, plán činnosti, blahoželania jubilantom, krížovku, báseň od (ing. Jarky Janekovej). Buletin sa zasielal do KK Bratislava na výmenu o vzájomnej informovanosti o aktivitách.

2002 sme organizovali Zimný pochod zdravia do Kamenáča, ktorý sa stal tradíciou. V ten istý rok sme sa zúčastnili Dňa Zdravia v Bratislave v zastúpení Ing. Ryška, Buchelovej, Reháka.

2004 nás opustili J. Schucknan, G. Zvolenský.

Do výboru boli zvolený K. Žák, Pluhárová. Pod vedením p. Sampora bol založený turistický oddiel.

2007 rok kedy sa uskutočňuje „Zdravotné cvičenie“ na ZŠ Bottova, pod vedením p. Podzimkovej. V tomto roku nás náhle opustil predseda p. Stanek. Novým predsedom v tom istom roku 27.11. sa stáva JUDr. Ivan Fixer.

2008 zloženie výboru Fixer, Jánošíková, Stehlíková, Gerincová, Buchelová, Žák, Pluhárová, Jankovič, Podzimková.

2009 JUDr. Ivan Fixer zvolil člena p. Podzimkovú na zastupovanie, ktorá bola zvolená na VČS za riadiacu predsedníčku KK.

2010 zloženie výboru:
– predseda p. Podzimková
– podpredseda Ing. Ján Horváth, Helena Gerincová, Jana Kollárová, Anna Buchelová, Ing. Stehlíková, Mgr. Edita Ráčková, Zlatica Milošovičová. Výbor v tomto zložení pracoval až do roku 2015.

Od roku 2015 je zloženie Podzimková, Ing. Stehlíková, Ing. Provazníková, Ing. Gašpar, Šulíková. Do začiatku roku 2016 i p. Ježíková.

 

Rýchly servis počítačov a notebookov už do 24hodín!